Oczyszczalnie ścieków

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków SL BIO firmy Sotralentz

Firma SOTRALENTZ HABITAT przez przeszło 30 lat, przebadała i stworzyła liczne gamy urządzeń do oczyszczania ścieków. W swojej ofercie posiada oczyszczalnie odpowiednie do każdych warunków gruntowo-wodnych. Wszystkie oczyszczalnie produkowane są zgodnie z ISO 9001:2008

Oczyszczalnia SL BIO, od 1 do 75 RLM, pracująca w hybrydowej technologii łączącej procesy złoża biologicznego i osadu czynnego, jest zgodna z obowiązującymi przepisami i posiada znak CE zgodnie z normą PN-EN 12566-3. Badania prowadzone w warunkach naturalnych przez ITB wykazały wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.

Zastosowanie:
SL BIO to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, niewielkich firm, pensjonatów, hoteli czy campingów, nie podłączonych do zbiorcz
ej sieci kanalizacyjnej. Główne zalety to niewielka powierzchnia wykopu, bardzo dobra wydajność przy nierównomiernym zrzucie ścieków, inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni, możliwość rozbudowy systemu oraz korzystny system serwisowania.

Osadniki Epurbloc®, sOsadnik Epurbloc Sotralentztosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

  • Produkcja w PEHD (polietylen wysokiej gęstości) metodą wytłaczania z rozdmuchem
  • Jakość i Innowacja zgodnie z ISO 9001:2008
  • Pomoc w doborze, profesjonalny serwis fabryczny
  • Działanie w oparciu o strategię Trwałego Rozwoju : stosowanie surowców podlegających recyklingowi, ochrona zasobów wody, ochrona środowiska

Źródło: Sotralentz Habitat.